Foto från förr skrivna av Conny Andersson finns på Kungälvs-Postens sida 
http://kungalvsposten.se/folk